Sokolowski's Sokolowski's SILVER medal

18

0

21

What are these?